Кмет, ректор и предприемачи ще си помагат за професионалното образование

  • 16 май 2016, 14:51
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 de6b c8c8

Местна власт, образование и бизнес ще си партнират във Велико Търново, с цел да бъде задоволена нуждата от подготвени кадри за хлебопроизводството, сладкарството, производството на мляко, бира, месо и пиво. Кметът Даниел Панов, ректорът на Висше училище за агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР Пловдив) и над 30 предприемачи проведоха работна среща за нуждите на пазара на труда.


Между община Велико Търново и университета бе подписано партньорско споразумение за насърчаване на професионалното образование, а бизнесът горещо приветства инициативата, възникнала по идея на Панов.


Още от новата учебна година в Професионалната гимназия по туризъм ще бъде създадена паралелка по хлебопроизводство, съобщи Даниел Панов. Предприемачите от бранша изразиха активна съпричастност към инициативата и се съгласиха да предоставят производствените си бази, лаборатории и помещения за практическа работа на учениците и студентите.


Партньорството предвижда още община Велико Търново и ВУАРР да работят по програми за обучение и квалификация, за развитието на технологични центрове и паркове и реализация на проекти.