Кметове от област Кърджали: Настояваме за диалог с институциите

  • 31 август 2015, 17:18
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 82cc3369 8bfd a89c

Заради създадения правен абсурд по казуса за образуване на кметства в села с над 100 жители по постоянен адрес, кметовете на 7-те  общини в област Кърджали  излязоха с обща  позиция. Според тях, ако не се вземе предвид изискването на чл. 16, т. 2 от ЗАТУРБ - възможност за  изпълнение на предоставени от общината функции, кметствата на биха функционирали пълноценно и кметовете не биха могли да изпълнят правомощията и задълженията си към гражданите.


В открито писмо, адресирано до ЦИК, председателя на НС, министъра на МРРБ, до вицепремиера по европейските фондове и икономическа политика и до областния управител на Кърджали, са поставени няколко важни въпроса. Първият е за това трябва ли да се прави избор за кмет на кметство при наличие на 5-10 души действително живущи. Като примери са посочени с. Сладкодум, Крумовградско, където живеят само 2 души, с. Шипок, Кирковско - с 6 жители, с. Яребица със седем.


Кметовете изразяват опасенията си, че на повечето места, където трябва да се обособят нови кметства няма необходимата инфраструктура – ток, телефони и подходящи сгради, където да се проведе вота и в които впоследствие да се настанят бъдещите кметове. Възниква и проблемът, че  много населени места не отговарят на условието за минимум 20 избиратели за образуване на СИК.


При създалата се ситуация в област Кърджали местни  избори трябва да се произведат в нови 142 кметства /в момента те се 241/.


„Кому е нужно това раздробяване, когато в същото време в ЕС се говори за създаване на региони”, попита кметът на Черноочене Айдън Осман. Според колегата му, кметът на Ардино Ресми Мурад, наистина услугите трябва да бъдат по–близо до хората, но дали това ще бъде целесъобразно и има ли необходимия финансов ресурс за поддържане на новите администратимни единици.


Направените изчислени сочат, че ако за нормалното функциониране на едно новосъздадено кметство са необходими около 50 хил. лв., то за всички 142 в област Кърджали ще са нужни 7 млн. лв.


 


„Вместо досегашните 48 кметства, след 25 октомври ще имаме 94 кметства. От тях 46 ще бъдат нови, но на колела. В тези населени места няма сгради на общината или на държавата, които да бъдат преустроени в кметства. Решението е, или да градим нови сгради, или да закараме фургони. В полза на данъкоплатеца и бюджета, ако може да се говори за някаква полза, е вторият вариант – фургоните”, коментира кметът на Кърджали Хасан Азис.


„Нашите притеснения са по отношение законността на предстоящия вот. Обръщаме се към институциите за по-голяма яснота как да преодолеем тези противоречия, за да бъдат организирани нормално предстоящите избори”, подчертаха общинските кметове от Кърджалийско и декларираха, че са готови за диалог за намиране на изход от създалата се ситуация.