Кметство приема документи за отпускане на стипендии

  • 11 юли 2019, 08:26
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Medium %d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8 %d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0

От 1 юли до 31 август в Община Генерал Тошево се приемат документи за отпускане на стипендии на приети кандидат-студенти и студенти за учебната 2019/2020 г. Това е регламентирано със заповед на кмета на добруджанската община Валентин Димитров, като е посочено, че за стипендия могат да кандидатстват жители на общината, които ще се обучават по специалностите "Медицински лаборант" - 1 стипендия, и "Медицинска сестра" - 2 стипендии. В заповедта си градоначалникът е посочил и размерът на стипендиите, съгласно приетата с решение на Общински съвет Наредба за отпускане на стипендии на студенти. 350 лв. е размерът на стипендия за медицински лаборант и 400 лв. - за обучаващите се в специалност "Медицинска сестра".

Паралелно с това Общината започва да изпълнява и проект, насочен към възрастните хора и лица с увреждания. Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“ е по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Бюджетът му е в размер на 143 018,40 лева, срокът е за период от 16 месеца. Ще бъдат обхванати 51 потребителя, а социалната услуга ще се предоставя 12 месеца.

Целта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Генерал Тошево, чрез изграден модел на патронажна грижа. Ще се осигуряват почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда. За осигуряване мобилност на услугата, ще бъде закупено транспортно средство. За предоставяне на интегрираните социално-здравни услуги, след проведен подбор, ще бъде назначен персонал - домашни санитари, социален работник, медицинска сестра, диспечер и шофьор.