Кметът на Челопеч: "Кмет на месеца" е стъпка в правилната посока

  • 20 юни 2014, 18:39
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 533eb197749b8

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на четвъртото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през юни избрахме темата "Земеделие".


Номинирахме кмета на Челопеч Алекси Кесяков заради заслугите му в земеделския сектор в района.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


B етап на реализация имаме някой интересни проекти, първият от които е съвместен с "Дънди Прешъс Метълс АД", признава кметът на Челопеч.


- Г-н Кесяков, на 10 юни стартира четвъртото издание на конкурса "Кмет на месеца". Как оценявате тази инициатива на Портала на българските общини Kmeta.bg?


- Инициативата e навременна и с потенциал, въпреки че за по-голямата част от кметовете допълнителен стимул, за да проявят състезателния си характер не е необходим. Тази инициатива обаче дава възможност на избирателите да правят оценка за работата на местната власт всеки месец, а не веднъж на 4 години. Това е стъпка в правилната посока, като се надявам и ви пожелавам да осъществите още много стъпки след тази.


Инициативата е положителна и поради факта, че българското общество е слабо запознато със същинската работа на местната власт. 3а държавното управление се коментира и знае от всички, за общините е отредена ролята на виновен за всичко. Липсата на информираност поставя кметовете в общата графа на политиците в България, като не се знае или се забравя факта, че в нашата страна мажоритарно се избират само президентът и кметовете.


A мажоритарният вот е в истинска степен такъв предимно в малките общини. Информираността за същинската работа на местната власт ще допринесе за премахване на тази неправда. Може би номинациите не са най-подходящия формат на информационна кампания, но е най-подходящия вариант за фокусиране на общественото мнение и интерес към работата на общините и техните кметове.


- Вие сте номиниран за втори път, как приемате номинацията си?


- Номинацията ми най-вероятно е направена от служители в администрацията, но аз не смятам, че наистина съм направил толкова много, за да я заслужа истински.


Постигнатото от общината в сектор "Земеделие" до момента е в пъти по малко от това, което очаквах като крайни резултати. 3а сметка на това бих казал, че администрацията ми заслужава призвание за това, че успя да изгради висок положителен имидж на общината не само във въпросния сектор.


Въпреки липсата на ефективност в действията на държавата, ограничените правомощия на кметовете, вследствие на липса на реална децентрализация и постоянните промени в законите, бях успял да реализирам идеите си, то тогава щях да приема като абсолютно заслужена номинацията си.


В момента приемам тази номинация повече като положителна оценка за правилност на проектните ми идеи, отколкото като резултат от постигнатия ефект, вследствие на реализацията им, също така приемам номинацията и поради факта, че няма номинация за най-успешна администрация.


- Колко са проектите, които общината организира с цел насърчаване на земеделието?


- 0бщината попада в район със силно развита индустрия, основана на рудодобива и цветната металургия. Доброто заплащане е създало традиция жителите на района да се ориентират в придобиването на професии, които им дават възможност за реализация в промишлените предприятия от района. Този процес е ощетил развитието на земеделието и поддържането на интерес към него.


Други фактори, отразили се негативно на развитието на селското стопанство, са неосъщественото подпомагане на земеделието в планинските райони, какъвто е нашият, и промишленото замърсяване.


Затова, когато постигнем дори и незначителен в очите на другите успех, то той е вследствие на вложени огромни усилия време и ресурс. 3а пример бих дал един от първите реализирани проекти в общината, който постигна задоволителен ефект.


Създадохме система, в която общината стана посредник между собствениците на земя и арендаторите. 3адачата, която общината реши бе от една страна да намери собствениците и да договори с тях условията на аренда, като по този начин улесни максимално арендаторите, и от друга да стане гарант и осигури спазването на договора от двете страни.


Естествено, след това се наложи да организираме общинска полска стража, за да осигурим спокойствие на земеделците.


B етап на реализация имаме някой интересни проекти, първият от които е съвместен с "Дънди Прешъс Метълс АД" и третира първа стъпка за биологична очиска на замърсените почви в общината. Подготвяме сформиране и изграждане на опитна станция, която на база изследвания да съветва земеделците за вида и типа на културите, които да произвеждат с най-голям ефект.


Разработваме проект за изграждане на общинска зеленчукова градина, осигурявайки сезонна заетост за безработни, почасова работа за всеки, който има интерес от допълнителен доход и продукция за столовете за хранене в училищата и детските градини.


На следващ етап се надявам продукцията да се обработва на място чрез изграждане на малка консервена фабрика. Не малко инвестиции отделяме и за възстановяване на животновъдството, като целите и там са идентични.


Желанието ми е да засилим интереса на местните в тази област и да създадем облекчени условия за тези, които вече се занимават с това.


 *Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg