Кметът на Две Могили: Управляващите са длъжници на земеделците

  • 12 юни 2014, 13:28
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5395ba81ad285

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на четвъртото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през юни избрахме темата "Земеделие"

Номинирахме кмета на Две Могили Николай Христов заради усилията му в областта на земеделието. Общината е селки район и е силно зависима от земеделието като източник на доходи и заетост.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


- Г-н Христов, как оценявате факта, че сте номиниран в четвъртото издание на конкурса "Кмет на месеца" заради принос в сферата на земеделието?


- Мисля, че е нормално всеки един от колегите да бъде номиниран предвид ситуацията в момента и на това че много от колегите изпълняват проекти по програма "Развитие на селските райони". В същото време за община Две Могили основен поминък е замеделието, така че съвсем нормално приемам номинацията си.


- Смятате ли, че конкурси като този на Kmeta.bg стимулират към по-ефективна работа на градоначалниците и общинските служители?


- Мисля, че винаги има положителен ефект от всички мероприятия от този тип и има определено има положително влияние. Съвсем нормално е кметовете да се поучават от чуждия опит и да взимат пример от методите за справяне с проблемите в българските общини.


- Напоследък българските земеделци масово излизат на протест. Какви според Вас са основните проблеми на земеделието в страната?


- Политиката, която се води към основния отрасъл, поддържащ тонуса на държавата е много важна. Управляващите са длъжници на всички, занимаващи се със земеделие, защото те са хората, които хранят нас и съседни държави.


Приходите, които постъпват в хазната са голяма част, така че трябва да бъде обърнато по-голямо внимание на земеделието от страна на управляващите, защото техният залог е на открито и зависи от природните условия. След многобройните количества валежи, които паднаха в последно време много голяма част от производителите понесоха непредвидени щети.


Аз смятам, че там, където е необходимо държавата трябва да помогне на ощетените, за да може всички да бъдат на равни начела при започването на новата кампания, която ще настъпи само след няколко месеца.


- Според Вас какви трябва да бъдат мерките на държавата за подпомагане на производителите?


- Има достатъчно възможности - и финансови, и чрез определени преференции, които биха ползвали производителите, но не по този начин, по който го прави държавата сега.


Давам пример със скорошния протест на земеделците във връзка с ваучерите за транспорт, които те на практика така и не могат да използват. Това е "мечешка услуга". Трябва да бъдат изчистени тези пропуски.


- В Две Могили селското стопанство е добре развито. За колко домакинства в общината земеделието е основен поминък?


- Повече от две трети от домакинствата в Две Могили се занимават със растениевъдство или животновъдство, като в тях са включени и представители на малцинствата.


- Какво прави общината, за да подпомогне жителите, занимаващи се със земеделие? Как се стимулира развитието на земеделието ?


- Малко са нещата, в които общинската власт може пряко да подпомогне земеделието. Община Две Могили отдава под наем всички пасища и земи под наем на животновъди, охранява всички имоти, които не се ползват за момента и следва да бъдат превърнати в нормално агро състояние. Направили сме подробна карта на всички земи, които са подходящи за отглеждане на различни култури, както и за отдаване под наем.


- Земеделците от Две Могили включват ли се в проекти по отпускането на субсидии по предоствените земеделски програми от Европейския съюз?


- Да, жителите участват активно в проекти. Повечето земеделски кооперации, които все още съществуват, и много арендатори са участвали и реализирали проекти по Програматата за развитие на селските райони.


Мисля, че се работи добре в тази насока и изпълнението на проектите помага и за подобряването на жизнените условия в Две Могили. Добрите резултати личат от красноречивия факт, че в Две Могили няма пустеещи земи.


- Какво бихте посъветвали кметовете в останалите общини във връзка с подобряването на условията за успешно земеделие? Как постигнахте това да няма пустеещи земи в общината?


- Смятам, че всички трябва да се вслушаме в съветите на земеделските специалисти и общините трябва да бъдат отворени към проблемите на производителите.