Кметът на Павликени: Децата ни учат в комфортна и модерна среда

  • 20 май 2014, 17:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 536f97f738338

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на третото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през май избрахме темата "Добрите практики и иновации в българското образование".


Номинирахме кмета на Павликени Емануил Манолов заради дейностите на местната администрация, насочени към повишаване привлекателността и качеството на образованието.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


- Г-н Манолов, как гледате на състезанието между градоначалниците "Кмет на месеца", който сега поставя акцент върху образованието?


- Уважавам всяко състезание, което дава възможност да се измерят и оценят усилията на всеки от нас в местната власт. Аз и много мои колеги в страната полагаме огромно старание, за да предоставим на гражданите ни качествени и навременни услуги, включително и в сферата на образованието.


Аз се радвам, че конкурсът ви съвпада с месец май, който символично е много свързан с образованието - заради Деня на славянската просвета и култура, но и заради традиционното дипломиране на абитуриентите и полагането на матури от по-малките ученици.


В последните години ние много говорим за магистрали, за инфраструктура, за финансовата криза и редица проблеми. Образованието някак остава на заден план, а според мен е основното нещо, за да имаме сплотена и здрава българска нация.


Затова ние в Павликени опитваме да помогнем на училищата си, на учителите, на работещите в сферата на неформалното образование, за да имаме комфорт, стабилност и развитие на тази система.


Радвам се на акцента, който давате на темата "Образование" и се надявам, че в хода на състезанието ще разменим много ценни идеи с моите колеги.


- Имате ли проекти, по които работите за подобряване на образователната инфраструктура в региона?


- С гордост мога да кажа, че всички образователни заведения в община Павликени са рехабилитирани и с въведени мерки за енергийна ефективност. Тук имаме 8 училища - 7 общински, в т. ч. 6 основни, едно средно и едно държавно - Професионална гимназия по аграрни технологии, 13 детски градини, в т. ч. две с филиали в други населени места и Детски комплекс. Три от общинските училища са средищни, а 2 - приемащи. В град Павликени функционират 8 образователни институции - три училища, три детски градини, детска ясла и Детски комплекс.


Всички те са газифицирани. Основен ремонт сме извършили в три от детските ни градини и детската ясла, подменена е дограмата във всички образователни институции в града и в някои села. Изградихме отоплителна инсталация в ЦДГ в село Върбовка, където учат две групи деца. Ремонтирахме и покривите на СОУ "Бачо Киро", на физкултурния салон на ОУ "Св.Климент Охридски" в Павликени.


Кухните и в тези две училища вече са газифицирани. Постигнали сме още много, но днес с пълна увереност мога да заявя, че децата на Павликени учат в комфортна среда.


- Какво бихте искали да се промени на държавно ниво, за да реализирате по-лесно и успешно вашите идеи в областта на образованието и развитието на училищата в региона?


- С експертите в моя екип сме коментирали много възможности за промяна в държавното законодателство, за да бъде образованието на децата ни по-успешно и адекватно на живота.


От практична гледна точка бихме искали да бъде променен моделът на финансиране от т. нар. "покриване на разходите" към модел за постигане на цели. Разбира се, при ефективен контрол на резултатите.


Много ми се иска да се модернизира материалната база в училищата и да се създаде стимулираща учебна среда. През миналата година наши учители бяха на обмен в Будапеща, Унгария, и видяха какви методи се прилагат там на всяко ниво в образователната система.


Трябва да се финансира създаването на подходяща инфраструктура и оборудване. Крайно време е да се вкарат и информационните технологии в училище. Затова за нас е гордост, че училищата в Павликени вече напредват с внедряването на системата "един компютър - много мишки" и електронни дъски за обучение. На 15 септември при откриването на учебната година подарих таблети на всички учители от началния курс на обучение в ОУ "Св.Климент Охридски" в Павликени.


По отношение на детските градини е възможно издръжката им да стане споделена отговорност между държавата и общините за всички възрастови групи. В момента е така само за подлежащите на задължително обучение на възраст между 5 и 6 години.


Нашата работа като администрация ще бъде улеснена, ако бъде създадена информационна система, която да следи подлежащите на задължително образование - да регистрира движението им от училище в училище, дори и ако напускат страната. Целта на подобно нововъведение би била да се намали броя на отпадащите от системата на образованието.


Стараем се със свои сили да създадем и приложим гъвкави форми на сътрудничество между пазара на труда, работодателите, училищата и общината, за да направим подходящ план-прием, за да гарантираме професионална реализация на своите деца.


Добър пример в тази насока е подписването на Харта за партньорство между нашата професионална гимназия и местния бизнес. Разбира се, тези наши идеи са само пожелателни. Ние правим всичко в рамките на нашите правомощия и отговорности, за да създадем комфортна учебна среда за децата на Павликени.


- Имате ли проблеми свързани с реализирането на проектите за повишаване на привлекателността и качеството на образованието в в училищата и детските градини?


- Проблемите при реализирането на всеки един проект са по-скоро административни, отколкото на желанието на участниците в тях. Като местна администрация ние бихме настоявали да има повече координация с управляващите органи на Оперативните програми. Притесняват ни дългите срокове за осъществяване на предварителен и последващ контрол върху тръжните процедури, в изпълнение дейностите по проекти от страна на Управляващия орган.


Много от колегите ми изпитват затруднения във връзка с осъществяване на мостово финансиране - ние получаваме между 20 и 50% от стойността на проектите, а останалите средства трябва да покрием със собствени средства, докато не бъдат верифицирани и възстановени на Общината. Това утежнява общинските бюджети. И редица други проблеми, които сме срещнали в практиката.


Разбира се, това са административни неволи и не би следвало да пречат на процеса на обучение.


Не е свързано с конкретен проект, но ми хрумва да споделя с вас и следната статистика. В общината се движат 11 училищни автобуси ежедневно се осъществява превоз на 290 ученици от 14 населени места, в които училищата са закрити. Общината осигурява транспорт за посещение на детска градина на 20 деца, живеещи в села, в които няма детска градина.


Друго нововъведение при нас са назначените двама логопеди в детските градини в Павликени. Те извършват диагностика и корекция на нарушенията в звуковата реч на нуждаещите се деца, посещаващи детските градини в общината. От 22 април 2014 г. в класните стаи на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Батак стартира проект "Ограмотяване на възрастни" от І до ІV клас.


- В Павликени беше подписана първата "Харта" за партньорство между бизнеса и образованието, как я оценявате, вече има ли резултати от нея?


- Резултати от тази Харта очакваме дългосрочно. Документът беше подписан между Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" и представители на бизнеса. Инициативата впечатли и министъра на земеделието, който дойде в Павликени като гарант за значимостта й. Аз се радвам на подобно желание от страна на училището, което е визионер в своята област. Те са осъзнали, че без връзка между обучението и реалната работна среда, не можем да очакваме създаването на компетентни кадри. Това означава, че учениците са прекарали своето време в училище, като са научили неща - далечни за настоящето. След това те отиват на работа в частния сектор, който допълнително трябва да отдели време и средства, за да постигне качествена работа от тяхна страна. Целта на тази Харта е да промени това.


Училището иска местните фирми да предложат стажове, демонстрации, практика и стипендии на учениците. Впрочем, Павликени е известен с производството на декоративна растителност, а е и земеделски район. Училището е в своята среда - ние имаме нужда то да изгражда кадри за аграрния сектор. Затова и нашата подкрепа за инициативата на ПГАТ "Цанко Церковски" е безусловна, макар че това не е общинско училище.


Първата стъпка към реализиране на хартата е създаването на нова специалност в училището "Полиграфия". Паралелката се разкрива от учебната 2014/ 2015г и в началото ще бъде защитена. Очаквам засилен интерес към нея, защото в Павликени се намира "Унипак" една от големите компании в опаковъчния сектор.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg