Кметът на Вeлинград: Оздравителният ни план е детайлизиран с конкретни срокове и отговорници

  • 26 август 2016, 08:10
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium kkoev

[caption id="attachment_72519" align="alignnone" width="1111"]Снимка: For-bgtraveller.info Снимка: For-bgtraveller.info[/caption]

Д-р Костадин Коев е роден през 1964 г., женен, с едно дете. Завършил е висше образование със специалност “Ветеринарна медицина” във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. Работил е като ветеринарен лекар, а от 1998 г. се занимава с производство на мебели.
Велинград е в списъка на Министерство на финансите на общините в тежко финансово състояние, заедно с още 35 други български общинии трябва да изготви оздравителен план, за да получи помощ от държавата.

 

-Какъв е размерът на финансовите задължения на община Велинград към настоящия момент? По данни, дадени ни от общината преди 5 месеца, те възлизаха на 21 млн. лв.
Финансовите задължения на общината и към настоящият момент не са се променили драстично, въпреки че има безспорна тенденция към намаляване. Ако трябва да говорим за цифри, разликата която е стопена е от порядъка на близо 2 милиона. Опитваме се да изчистваме определени дължими суми, направили сме план за погасяване на дълговете към доставчиците, въпреки че имаме постоянен запор на сметките, визирам „Еко титан“ и това затруднява текущата работа. Въпреки това тенденцията е явна – към стопяване на стари дългове и по важното не създаване на нови задължения.

-Каква част от финансовите задължения на общината е изчистена - изплатени ли са дължими суми към кредитори или фирми, в какъв размер?
Това което сме погасили до момента е в размер на 1 млн. и 800 хил лева, принудително събрани заради запорираните сметки от страна на „Еко титан“. Голяма част от събраните приходи от данъците на гражданите на Велинград отидоха за плащане на грешките и недалновидната политика на предишното ръководство, а това е само една малка част от техните претенции към общината. Освен принудително прихванатите суми от “Еко титан“, можем да се похвалим, че изчистихме най-старите и най-малки по размер задължения към други кредитори, които от години са били ощетявани. Благодарение на стриктната финансова политика, която сме въвели, вървим във правилната посока, но е много трудно.

-Планирате ли вдигане на данъци в общината? Ако да - на кои данъци и с колко ще се увеличи техният размер?
Обмисляме и подготвяме новата рамка на бюджета. По важното за нас е да осигурим висока събираемост , а не високи данъци и ниска събираемост, тъй като там е основният проблем за достигане на това ниво на задлъжнялост. Със започването на мандата ние вдигнахме макар и минимално някой от местните данъци и такси. Предстой ни дискусия и анализ по отношение на актуализацията на местните данъци и такси за следващата бюджетна година и пак повтарям - водещото е да имаме събираемост, а не непосилни размери на местни данъци и такси.

-Планирате ли съкращаване на разходите в администрацията, за да спестите средства?
Оптимизирали сме администрацията с приемането на нова административна структура. Разходите са изцяло съобразени с приходната част, всяка една стъпка в това отношение е изключително премерена и е плод на анализ на приходната и разходната част от бюджета, а също така и на ефективността както от намаляване на администрацията, така и на искането за нови щатни и нещатни длъжности.

-Каква е събираемостта на данъците в общината?
Към 31 юли събираемостта на данъчни приходи е 62.96% от заложените в бюджета.
Проблемна е такса смет - едва 46% от вземанията са събрани. Най-вероятно породено от това, че хората отказват да плащат за лошата услуга която получават от фирмата “Еко титан“. Тази тенденция е устойчива от няколко години и води до лоши финансови резултати, защото общината дофинансира услугата с други бюджетни средства. Това според анализа е индикаторът, който води до един от най сериозните проблеми на финансовите загуби в миналото. Опитваме се да променим тази негативна тенденция със строг контрол, принудителни събирания и покани за доброволно изплащане на стари задължения.

-Кои са другите основни акценти в оздравителния план на общината?
Първо трябва кажем кои са причините довели до това неприятно положение, да сме начело на негативните класации на МФ:
-сериозна задлъжнялост към няколко доставчика;
-неефективна разходна част за административните услуги предлагани от общината;
-ниски заплати и раздут щат;
-липса на всякакъв контрол върху разходите, както на предварително ниво, така и при разплащането;
-слабости във процеса на бюджетиране, липса на текущ контрол и мерки по отношение на следващо бюджетиране;
-занижен финансов контрол от страна на изпълнителните органи.
И отново обръщам внимание, че високите данъци не са ни основната част на оздравителният план, високата събираемост е нашият акцент. Залагаме основно на:
-реална събираемост на курортната такса и повишаване на приходите от това перо което има огромни резерви за формиране на бюджета ни в бъдеще;
-завишен предварителен, текущ и последваш контрол;
-създаване на възможности за привличане на нови инвеститори,чрез подобряване нормативната база , въвеждане на устойчиви практиките в управлението на общината и ресурсите на нейната територия.

-Ще кандидатствате ли за безлихвен заем от държавата и в какъв размер ще бъде той?
10,2 млн. лева е помощта за която ще кандидатстваме пред МФ, какъв ще бъде размера на безлихвеният заем, които ще ни отпусне държавата, е вече въпрос на тяхна преценка. Това което прилагаме като оздравителен план е разработено в детайли с конкретни срокове, отговорници и ясни действия водещи до конкретните финансови резултати. Стремим се максимално да върнем доверието, което е загубено през годините на предишното управление.