Кметът на Видин: За пръв път екологията става общинска политика

  • 09 април 2014, 07:39
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5344f35f35267

Градоначалникът на Видин е една от номинациите на Kmeta.bg в конкурса "Кмет на месеца", като през април ще се оценяват положителните ЕКО практики в населените места.


Герго Гергов получи номинация заради огромните си усилия да придвижи изостаналите през предишния мандат два екологически проекта - за обновление на водния цикъл на града и за изграждане на регионално депо за отпадъци.


Г-н Гергов, как си обяснявате номинацията ви в конкурса на Kmeta.bg, който този месец залага на добра екологична политика?


С това, че тази политика е нова за общината. До мен големи екологични проекти не са изпълнявани. В последния срок успяхме да внесем цялата документация за депото за твърди битови отпадъци и да спасим проекта, който е трябвало вече да бъде изпълнен. Съседните градове като Видин отдавна имат модерни сметища. В момента изпълняваме и проекта за обновлението на водния цикъл. С него в града влизат 75 млн. лв.


Какво променяте с него? Колко хора ще се ползват от редовното и чисто водоподаване?


На практика целият град ще се ползва от подмяната на водопроводите и канализационните тръби. Сменяме водопроводите по улици с обща дължина 13,6 км. Подменяме и канализация с обща дължина 10,9 км. Изграждаме и 2684 м нова канализация. Рехабилитираме и две канални помпени станции. Освен чиста питейна вода, доставена по безопасни за здравето тръби, подаване без аварии, намаляваме и загубите на вода. В момента те са 60 процента от подадените количества. 


Подмяната е започнала миналата година, а кога приключва?


Срокът за изпълнението на проекта е 1 октомври. Зимата бе по-мека и позволи на строителите да работят почти без прекъсване. Няма закъснение и срокът ще бъде спазен.


Разкопаването за смяната на тръбите повреди настилката по улиците. Кога започва асфалтирането им?


След цялостната подмяна. Проектът предвиди работа по 42 улици. Ще бъдат поправени разкопаните участъци. Имаме уверение, че улиците ще придобият предишния си вид.


Кога Видин ще има пречиствателна станция за отпадните води? Известно е, че сега тези води се заустват в Дунав.


Изграждането на станцията е част от проекта за обновлението на водния цикъл. Стойността и е 25 млн. лв. Тя ще бъде изградена на брега на Дунав в района на фирма "Видахим". До нея ще стигат всички отпадни води. От следващата година те няма да бъдат изливани в Дунав непречистени.


Започва ли изграждането на депото за твърди битови отпадъци?


Скоро. И за него имаме финансиране чрез оперативната програма "Околна среда". Стойността му е стойност 20 млн. лв. Площадката се намира на 13 км от Видин, край село Жеглица. Депото ще има две клетки с капацитет над 500 000 тона. То е предназначено не само за боклука на Видин, но и на останалите 10 общини от областта.


Какво още бихте направили за околната среда на Видин?


Има какво още да се прави. Крайдунавският парк, за който казват, че е най-хубавият по брега на реката, се нуждае от рехабилитация. Улиците имат нужда от преасфалтиране и то не само заради движението по тях, а заради високата запрашеност на сегашните настилки. Видин е един от градовете със съдържание на финни прахови частици във въздуха.


Общината има ли и други по-малки екопроекти?


И по проекти, и със средства от нашия бюджет се стремим да облагородим околната среда. Засаждаме нови дръвчета, оформяме цветни лехи. Дори птиците, които замърсяват пространствата под дърветата, които обитават, гоним по хуманен, безвреден начин – със звуков електронен апарат.


Ще призовете ли видинчани да ви подкрепят в надпреварата за кмет на месеца с добра екологична политика?


Те сами виждат и разбират какво правим за тях. Благодаря на тези, които досега са гласували и на тези, които ще го направят през следващите дни.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца", подкрепете добрите еко практики на общините.