Община Кнежа е разположена в Северозападна България, съставна част е от област Плевен. Включва четири населени места - гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

Благоприятните климатични условия и плодородната черноземна почва са привличали човека още от праисторически времена. Землището на Кнежа е населявано от  траки, славяни, прабългари, римляни, келти, гърци. Доказателство са разкритите артефакти и надгробни могили. От периода на римското господство I - IV в. сл. Хр., в днешното землище на Кнежа са разкрити няколко селища.

Още със създаването на българската държава, землището на Кнежа влиза в нейните предели, доказателство за което са следите от Островския вал - едно от трите погранични укрепления, наречени Аспарухови валове.

Съществуват две мнения за произхода на името на Кнежа. Според едното то произлиза от славянското название за владетел - “княз”. В официалната османска документация, както и в географските карти от XVI, XVII и XVIII в. често се среща названието “Кнежа”, “Кнезе” и т.н. Другото твърдение е, че името на града произлиза от кралската босненска фамилия Кнежевич, живяла през  XIV век на територията на гр. Кнежа.

Предмети, документи и важни материали за историческото минало на региона се съхраняват в Историческия музей в Кнежа. В него е обособена и етнографската експозиция, която представя материалната и духовната култура на населението.

Читалище “Борба” в гр.Кнежа е с над 110-годишна история. Със създаването му е поставено началото на театралната самодейност в общината, а през 2008 година то е домакин на първото издание на регионалния фестивал за любителски градски театри от Северна и Централна България - “Звезден прах”. Читалището разполага с библиотека с над 67 хил.тома. Към него е създадена детска музикална школа с над 50-годишни традиции.

През 2004 г. се поставя началото на превърналия се в традиция певчески фестивал “Златна царевица”.

Официален празник:

23 ноември

КОНТАКТИ:

Адрес: 5835 гр.Кнежа, ул."М. Боев" 69
тел: 09132/71-36
факс: 09132/70-07
e-mail: obstina_kneja@abv.bg