КОЦ-Шумен с нова апаратура за онкологични заболявания

  • 25 март 2019, 15:27
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium dsc03693

Нова апаратура за диагностика и проследяване на онкологични заболявания бе доставена днес в Комплексния онкологичен център в Шумен. SPECT/CT ще бъде монтиран в помещение в отделението по нуклеарна медицина. Тона съобщиха от Комплексния онкологичен център.

SPECT/CT съчетава два апарата – гама камера и осем срезов скенер. Чрез компютърно обработване двата образа от гама камерата и скенера се наслагват един върху друг вследствие, на което се получава много точна диагностична картина.

„Това е изключително важен апарат и служи за локализиране основно на туморни формации, служи за тяхното проследяване и стадиране на туморния процес“, обясни управителят на КОЦ-Шумен д-р Сотир Караниколов. Той добави, че в момента аналогична апаратура няма в Североизточна България Варна, нито в Русе, нито във Велики Тръново и с такава разполага само центърът в Шумен.

Апаратът е закупен със средства на КОЦ-Шумен и струва 1,010 млн. лв., уточни д-р Караниколов. „Успяхме да закупим гама камерата след тригодишна процедура по ЗОП. Забавянето дойде заради обжалване на фирми, които не участваха в процедурата. В края на месец януари финализирахме търга и сключихме договор за доставка. Апаратът ще бъде изплатен в рамките на 14 месеца и вече сме внесли първата вноска от 300 хил.лв.“, каза още управителят на КОЦ-Шумен.

Старта гама камера, с която е разполагал КОЦ-Шумен е била на 19 години и е била бракувана преди три години.

Новият апарат ще бъде монтиран в края на април.