Комисия провери язовир "Пустията"

  • 11 януари 2018, 17:44
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 26829331 1586406551439111 1199280209 o

Язовир „Пустията“ не е заплаха за с.Бутово. В това се увери на място комисия от общините Павликени и Летница начело с двамата общински кметове инж.Емануил Манолов и д-р Красимир Джонев. Заедно с тях бяха кметовете на с.Бутово Станислав Теодосиев и на с.Горско Сливово Иван Караиванов, хидроинженерът инж.Бойка Манчева и представител на „Напоителни системи“.

„Бяхме уверени, че отговорник от „Напоителни системи“ веднъж седмично посещава язовира и дава отчет за състоянието му. В момента нивото му е нормално. Изправни са изпускателят и преливникът. Предвид зимния сезон изпускателят позволява преминаването на вода, за да не замръзне. В добро състояние е язовирната стена, която е от земно-насипен тип“, каза след огледа инж.Манолов.

Язовирът се пълни от р.Ломя и планинските й притоци, които в есенно-зимния сезон са с повишено ниво. Голяма е водосборната област на язовира, който е със завирен обем 2,210 млн. куб.м. От миналата година е отдаден за стопанисване от частна фирма.

Присъстващите споделиха, че съществуват опасения, че предстоящото разкриване на кариера в непоследствена близост до язовира може да окаже влияние на съоръжението. На около 600м. фирма „Хидробетон“ ООД е получила концесия за разработване на кариера за варовик и инертни материали. Жителите на близкото с.Горско Сливово са дали отрицателно становище по време на общественото обсъждане. Инициативен комитет е сигнализирал за проблемите, които взривовете могат да причинят.

Представители на Община Павликени участваха в огледа, за да успокоят жителите на с.Бутово, че състоянието на язовира не е заплаха за селото.

Притесненията на жителите са заради голямото наводнение през 2005г, когато под вода останаха 130 къщи, седем бяха напълно срутени, а около 50 - негодни за обитаване.