Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Еко е, събираме разделно"

Общини с население над 50 хиляди жители

Информация за номинирания:

В Бургас съществуват няколко различни системи за разделно събиране на отпадъците. Само за миналата година в Бургас са били предадени общо 130 000 тона отпадъци. Събраният боклук преминава през сепариращата инсталация на регионалното депо в Братово, като се отделят тези отпадъци, които стават за рециклиране. След като се сепарира отпадъкът, Община Бургас организира търгове, с които оползотворимите материали – най-често стъкло и пластмаса – се продават на фирми, които са сертифицирани за тяхното оползотворяване. Средно на месец количеството отпадъци, което се предава на фирмите за повторна обработка, е около 200 тона. Така част от рециклируемите материали се превръщат в детски играчки, например.

Информация за номинирания:

Общо 802 360 кг отпадъци са изхвърлили разделно през миналата година варненци в цветните контейнери, разположени в петте района на града, в курортите Златни пясъци и Св. св. Константин и Елена и в местността Кабакум. От тях 328,540 тона е стъкло, хартията е 29,65%, или 195,721 тона, пластмасовите опаковки – 132,655 тона, а металните – 3,298 тона. Компанията за оползотворяване на отпадъци от опаковки работи във Варна от април 2017 г.
Сортираните опаковки се балират в очакване да бъдат транспортирани към инсталациите за рециклиране.

Информация за номинирания:

Преди два месеца в Русе заработи нова инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци. Проектът се изпълнява чрез партньорство между Община Русе и "Топлофикация Русе" ЕАД. Идеята на частното дружество е освен да реши проблема с депонирането на отпадъците на района, но и да отделя тази част от тях, които са подходящи за изгаряне в котлите му и съответно сепарираните отпадъци да се превърнат в част от енергийния микс на дружеството, чрез който се произвежда електро-и топлоенергия.
„Топлофикация Русе“ приема битовите отпадъци от общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, като на територията на депото за неопасни, инертни и опасни отпадъци се депонират единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на последващо рециклиране или оползотворяване.

Общини с население между 20 и 50 хиляди жители

Информация за номинирания:

Жители на Козлодуй вече изхвърлят битовите си отпадъци и в модерни подземни контейнери. Те са монтирани в централна градска част и всеки може да ги използва. Целта е във въздуха да не се носи миризма на отпадъци, а и да не се разваля визията на централната улица в града. Другото предимство на подземните контейнери е, че няма достъп до тяхното съдържание.
До момента тези съдове са 7 на брой с вместимост от по 1100 кг. Планът е през тази година да бъдат монтирани още 18 модерни подземни контейнера.

Информация за номинирания:

В Горна Оряховица от 3 години са поставени нови цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Доставени са 116 зелени и 116 жълти контейнера. На 88 места в Горна Оряховица са разпределени по един жълт и по един зелен контейнер. Останалите съдове за разделно събиране на отпадъци са разпределени в четирите големи кметства на общината – Долна Оряховица, Драганово, Първомайци и Поликраище.

Информация за номинирания:

Система за разделно събиране на отпадъци работи повече от 10 години в община Нова Загора. Отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти се изхвърлят в специални контейнери. Кофите са разположени в жилищни квартали, около търговски обекти, обществени сгради, училища. Системата за разделно събиране на опаковки включва следните елементи: жълти контейнери за разделно събиране отпадъци от хартия, метал и пластмаса и зелени контейнери тип "Камбана” за разделно събиране на отпадъци от стъкло.

Общини с население под 20 хиляди жители

Информация за номинирания:

Община Левски ще прави „Зелено училище за малки и големи“, което да се посещава от гражданите заедно с техните деца и внуци. "Баба, дядо, мама, татко и аз" ще бъдат обучавани по специална методика, за да получат необходимото екологично образование и да станат посланици на зеленото знание. Кампанията в общината ще приключи с всенародна игра "Сливи за смет", като на всички участници, предали по 25 кг разделно събрани отпадъци от опаковки, ще бъдат предоставени подаръчни ваучери за храна.

Информация за номинирания:

Общината в Чупрене създаде ценна практика за намаляване на обема на боклука, който превозва до Видин, съобщи кметът Ваньо Костин. От 3 години тя събира разделно пластмасовите бутилки. Поставила е няколко коша на възлови места в селото и хората, тръгнали по някаква работа, хвърлят шишетата в тях.
За да се използва този боклук, общината си купи преса за балиране и складиране на пластмасовия отпадък. Предава го на рециклираща фирма. Изгодата за общината е минимална – 200 лв. на един тон, който се събира за една година. Но целта на събирането на бутилките е друга – намаляване обема на общия боклук. Него Чупрене извозва на 63 км в депото до Видин. Спестените разходи от намаления брой на курсовете до депото е по-голямата изгода на общината.
Към нашата практика има интерес и от други малки общини, обясни кметът. Ние я споделяме с всички, които искат да намалят разходите си и да си спестят средства от бюджетите за други цели.

Информация за номинирания:

В Пирдоп действа пилотен за региона проект за разделно събиране на отпадъците, наречен „От врата на врата“. Задачата на проекта „От врата на врата“ е да се подобри управлението на отпадъците. Дейностите стартират с разделно събиране на хартия, картон и пластмаса. На домакинствата са раздадени жълти и зелени чували, в които да се събират отпадъците – зеленият чувал е за хартия, а жълтият за пластмаса.