Конкурс "Кмет на месеца" за май на тема "Ремонти на училища"

Общини с население над 50 хиляди жители

Информация за номинирания:

Професионалнта гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич ще бъде обновена с пари по програма „Региони в растеж“. Ремонтните дейности ще бъдат извършени по договор, сключен от МОН за общо 15 професионални гимназии на стойност близо 16 млн.лв.

Информация за номинирания:

Около 5 млн. лева заложи общината в Кюстендил за ремонт и обновяване на обекти от образователната инфраструктура в града за тази година. Средствата са по проекти по програмата „Региони в растеж“. Напълно ще бъде обновена Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“. Ремонти са предвидени и в II-о основно училище „Даскал Димитри„ и в Природоматематическата гимназия.

Информация за номинирания:

Община Шумен обяви обществена поръчка за ремонт на три училища на стойност 5 798 332 лв. Ще бъдат обновени сградите на НУ "Илия Р. Блъсков", СУ "Васил Левски" и СУ "Панайот Волов".

Информация за номинирания:

С близо 8 млн.лв. европейски средства община Пазарджик ще обнови и модернизира общежитието на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“. Предвидено е да се осигури ново обзавеждане и оборудване.

Информация за номинирания:

Основното училище "Йордан Йовков" в Добрич ще бъде преобразувано в обединено, реши Общинският съвет. Така по-пълно ще бъдат обхванати деца и ученици от ромската етническа общност, които са застрашени от отпадане от образователната система. Предвижда се още новото школо да развие партньорските отношения с Професионалната гимназия по туризъм "П. К. Яворов".

Общини с население между 20 и 50 хиляди жители

Информация за номинирания:

Община Септември санира с над 2.5 млн.лв. европейски пари СОУ „Хр. Ботев“ и СОУ „Хр.Смирненски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с.Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с.Карабунар и ОДЗ „Червена Шапчица“, гр. Септември.

Информация за номинирания:

Договор за 1,3 млн.лв. за ремонт на Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски“ в Павликени подписа кметът на общината инж.Емануил Манолов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ремонтните дейности ще обхванат сградите на училището, на ученическото общежитие и на учебния център. Ще има ново оборудване и обзавеждане на кабинетите и спортните площадки.

Информация за номинирания:

Санирани и приветливи са училищата в Панагюрище. По предложение на кмета Никола Белишки преди година общината кандидатства за обновяване и саниране на ЦДГ „Първи юни”, ОДЗ „Райна Княгиня”, ОДЗ „Райна Княгиня”- филиал, ЦДГ „Пролет”, ОДЗ „Звънче”, благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към училищата СОУ „Нешо Бончев”, създаване на достъпна среда, ОУ „20 април” и ОУ „Проф. Марин Дринов”.

Информация за номинирания:

Изцяло санираното основно училище „Христо Смирненски”  в Карнобат изгоря през март 2016 г. Въпреки това с усилията и на общината, и на министерството на образованието настоящата учебна година започна нормално. Ремонтът беше на стойност около 800 хил.лв.

Информация за номинирания:

Саниране, топлоизолация на стени и покриви, смяна на електроинсталациите, ремонт на спортни площадки, класни стаи, кабинети, лаборатории и работилници предстои за Професионална гимназия „Велизар Пеев“ град Своге. Дейностите ще се финансират от програма „Региони в растеж“. Общината в Своге осигури ремонтни дейности и на няколко училища в селата Реброво, Гара Бов, Свидня, Церово и Владо Тричков, както и ОУ „Д-р Петър Берон” в кв. Дренов в Своге.

Общини с население под 20 хиляди жители

Информация за номинирания:

Готов е проект за нова училищна сграда в община Гърмен. Школото ще е с 12 класни стаи, ще се върже с топла връзка с настоящата гимназия и ще е между столовата и физкултурния салон, които ще продължат да функционират. В триетажната постройка ще има асансьори, до учителската стая е предвидена тераса с прекрасен изглед към Родопите, ще се направят съблекални, лекарски и дентален кабинет, фитнес зала, нов физкултурен салон, ще има и хранилище. Ще се построят нови спортни площадки.

Информация за номинирания:

В НУ „Цaни Гинчeв” ce пoхвaлихa c нaй-мнoгo пpидoбивки в нaчaлoтo нa нoвaтa yчeбнa гoдинa. Кмeтът нa oбщинaтa д-p Гeцoвa, пpeдcтaвитeл нa РИО Лидия Пpoкoпoвa и диpeктopът Диaнa Пeткoвa oткpихa пъpвaтa в oблacттa „Пcихoлoгичecкa лaбopaтopия”, в кoятo щe ce paбoти c дeцa cъc cпeциaлни oбpaзoвaтeлни пoтpeбнocти. Оcвeн „Пcихoлoгичecкa лaбopaтopия” училището има oщe c oбнoвeнa cтoлoвa и ocнoвeн peмoнт нa caнитapнитe пoмeщeния в cгpaдaтa.

Информация за номинирания:

Сградата на старото училище в центъра на Средец ще бъде напълно реконструирана според световните еко тенденции. Проектът, който спечели Общината, е за ремонт и реконструкция на сграда, която ще се превърна в екологичен център „Зелена къща“.“Сградата, която спечели проекта за реконструкция в екокъща, беше единствената, нуждаеща се от възстановяване в центъра на град Средец“, коментира кметът на община Средец инж. Иван Жабов.

Информация за номинирания:

В община Камено ще има Лятно училище. Новата услуга е благодарение на спечелен от Общината проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“. Стойността му е 257 077 лева и е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“. В проекта е предвидена услуга в подкрепа на деца с увреждания. В Лятното училище ще бъдат приети общо 60 деца - по 30 на година. Те ще имат възможност да повишат знанията си преди да прекрачат прага на школото.

Информация за номинирания:

Мерки за енергийна ефективност се предвижда да бъдат въведени в градските училища „Кирил и Методий“ и „Иван Вазов“, в които ще бъдат подновени осветителните тела и ще се ремонтират физкултурните салони. Проектът се реализира по договор за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Предстои да бъде санирано основно училиище „Христо Ботев“, за което ще бъде обявена нова обществена поръчка, тъй като сградата на това учебно заведение е архитектурен паметник на културата.