1435323782
Oбщина

Костинброд

ВИЖ общините (22 общини)

Община Костинброд се намира в Западна България. Тя е съставна община в Софийска област. Общата площ на общ.Костинброд е 254,4 хил.дка.

По своя говор, облекло и обичаи жителите на община Костинброд се числят към шопите.

Трудно е да се определи кога и откъде са дошли първите поселници в Костинброд. За името на града съществуват много легенди и предания. Според едно от тях, около средата на 13 век това е малко селище, което при възкачването на Константин Асен Тих на българския престол в 1257 г. било наречено на негово име. Друг исторически извор отправя началото на селището още по-назад във времето, твърдейки, че Иван Асен II в една своя грамота пожелал в хубавото село Костинброд и околностите му да се съгради манастир.

Контакти:

Център за информация и услуги на гражданите:
 

Тел: 0721 68 722, 68 723

Fax: 0721/ 68 777      

E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com