1435323782
Oбщина

Костинброд

ВИЖ общините (22 общини)

В Община Костинброд са включени 13 населени места, от които 1 град (Костинброд, който е административен център на център на общината) и 13 села. В землището на село Градец се намира селището Беледие хан, което няма статут на населено място (град или село). В рамките на общината има 6 кметства, в които изборът на кмет се извършва пряко от жителите - Петърч, Драговищица, Голяновци, Градец, Чибаовци, Опицвет, а в останалите се назначават кметски наместници.