Котел, Струмяни и Дряново получават имоти от държавата

  • 07 декември 2016, 13:55
  • Default profile Автор Мария Димитрова
Medium kotel

kotel

Общините Котел, Дряново и Струмяни получиха имоти от държавата. Това реши правителството на днешното редовно заседание.

На община Котел е прехвърлен безвъздмездно терен с площ 30 дка край с. Тича, върху който ще се построи общинско депо за твърди битови отпадъци. Проектът ще бъде разработен така, че да не наруши биологичното равновесие в зоната "Котленска планина".

Община Дряново също получи правото на собственост върху имот, който ще използва за изпълнението на проект за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци от 13,6 дка, намиращо се в местността "Градище" край града.

Община Струмяни пък стана собственик на едноетажна сграда с площ 276 кв. м. В Младежкия дом в селото ще се провеждат социални и културни дейности. Общината ще осигури средства за поддръжка и ремонт на сградата и ще може да кандидатства по оперативни програми за реконструкция на общинска собственост.

Правителството прие още да бъде отчужден имот - частна собственост, за държавна нужда. Той ще се ползва за изграждането на "АМ "Марица" от км 114+000 до км 117+345,10 - реконструкция на електрически кабел 20kV, кабел САХкТ и реконструкция на водопроводи". Имотът се намира в землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград. Финансирането на отчуждителната процедура се поема от Агенция "Пътна инфраструктура".