Край на незаконните къмпинги в Царево

  • 20 февруари 2013, 10:05
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a101f259713

Община Царево премахва всички незаконни къмпинги, които викнат като гъби грай морето, съобщиха местните власти. Комисия ще дебне по нивите за палатки и каравани и ще налага солени глоби на всеки, който къмпингува на неразрешено място. С годините се е превърнало като масова практика незаконното къмпингуване, а именно поставяне на каравани, микробуси и палатки върху земеделски земи без каквито и да е санитарни и хигиенни условия.


Във връзка с това предстоят промени на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, с които точно да се регламентира начина, по който това ще може да се случва.
Успоредно с желанието на Община Царево да бъде съвременна туристическа дестинация и да развива модерен туризъм продължава и прекратяването на договорите за наем на абсолютно всички морално остарели и негодни за туризъм почивни станции на територията на общината.


Приходите от наемите на тези терени е едва 600 лв. за декар, а вредата която нанасят на туристическият имидж на общината е несъизмерима. До този момент има прекратени общо 23 договора за наем, като 5 от тях са на територията на гр. Царево, а останалите 18 - в гр.Ахтопол. Не са малко и „бизнесмените”, които са ползвали общински терени без никакво правно основание, като на тях също са дадени кратки срокове да ги освободят доброволно.


Освобождаването на общинските земи в местността „Коросята” край гр.Ахтопол от старите бунгала най-накрая ще даде възможност на общинската служба по земеделие да обезщети частните собственици, на които земите не са били възстановени на 100%. Едва след това ще може да продължи и процедурата за вкарване в регулация на цялата зона, където собственици са предимно местни жители.