Община Кричим е разположена в Южна България, част е от Пловдивска област. Обособена е като самостоятелна структурна единица, като на територията й освен град Кричим няма други населени места.

Първите данни за наличие на селище на територията на общината датират от древността. Откритите оброчни плочки на Зевс, Хера и Тракийския конник доказват наличието на тракийско селище от този период .

През ранното Средновековие Кричим играе важна роля поради стратегическото си разположение в граничната зона между България и Византия.  От този период са двете крепости - Малкото  кале и Голямото (Иванковото) кале. Архитектурните и археологическите находки дават основание да се смята, че селището­крепост върху десния бряг на р. Въча е средновековният Кричим. В близост до него се намира изключително ценният средновековен надпис (Асеневия камък), наречен Кричимският надпис.  В новобългарски превод той гласи: “На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим”. В близост до тези ценни исторически паметници се намира “Римският резервоар”.

За величието на Кричим, за будното население със запазена вяра и традиция говорят и двата манастира, основани през Средновековието - “Свети Врач” и “Света Богородица”, обявен за паметник на културата. В съседство е Кричимският минерален извор.

На територията на общината се намира Поддържан резерват “Изгорялото гюне”, чието предназначение е да запази второто по значимост естествено находище на дървовидна хвойна в България.

Официален празник:

27 август

КОНТАКТИ:

Адрес: 4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3

тел.: 03145 / 22-50

факс: 03145 / 23-51

e-mail: kmet_krichim@abv.bg