Обособена е като самостоятелна структурна единица, като на територията й освен град Кричим няма други населени места.