Община Кубрат е разположена в Североизточна България, част от област Разград. Общината се състои от 17 населени места. Административен център е град Кубрат. Населението на общината наброява 20 198 души, а площта 462 km². Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния. Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически връзки с всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна.

Най-ранно писмено сведениет за съдаване на селище по тези земи е през 1624 г., носещо името Балбунар. Балбунар приема новото си име през 1934 г. на хан Кубрат. Най-забележителната придобивка на Кубрат до 1940 г. са двете мелници, две даракчийници и една маслобойна. През 1949 г. село Кубрат е обявено за град.

Официален празник:

24 май (Денят на славянската писменост и култура)

КОНТАКТИ:

Адрес: гр. Кубрат, 7300, ул. "Княз Борис I" №1

тел.: (0848) 72020

факс: (0848) 73205

e-mail: kubrat@kubrat.bg

web: www.kubrat.bg