Населените места в община Куклен са: Куклен, Гълъбово, Добралък.