Купуват компютри на деца в социалните центрове в Хасково

  • 23 август 2020, 17:34
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium kn kompjutri

22 деца и младежи от социалните услуги в Община Хасково ще получат лаптопи и таблети със средства от Министерството на труда и социалната политика по спечелен проект, съобщават от кметството. С устройствата те ще могат да се включат в дистанционно обучение, ако такова бъде приложено в техните училища през новата учебна година.

Общината кандидатства с проект за купуване на 9 лаптопа, 13 таблета, 3 мултифункционални устройства за децата и младежите от 2 до 12 клас, настанени в услуги от резидентен тип – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“. Целта на програмата е да осигури непрекъснат образователен процес.

Тя е част от ангажимента на министерството да не се преустановява социалната подкрепа на най-уязвимите обществени групи при преодоляването на пандемията от COVID-19. С подкрепата ще се повишат шансовете на младежите от социалните услуги за преминаване в следваща форма на обучение, професионална квалификация по професия и реализацията им на пазара на труда.