Купуват пералня и сушилня за Дома за стари хора в Ямбол

  • 05 юли 2019, 09:31
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%a1%d0%9f %d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0 %d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d1%8f   k%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8

Ново оборудване на пералното помещение и закупуване на болнични легла за отделението за лежащо болни в Дома за стари хора в Ямбол ще бъде доставено и монтирано по проект на общината. Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“ и вече е подписан договорът за изпълнението му.

В Дома с отделение за лежащо болни са настанени 202 потребители на социалната услуга – възрастни хора и възрастни хора с физически увреждания от Ямбол, Стара Загора, Варна и Бургас.

В рамките на проекта е предвидено закупуването на специализирано медицинско обзавеждане за отделението за лежащо болни, включващо болнични легла, анатомични дюшеци и антидекубитални дюшеци, а за пералното помещение – професионална перална машина с центрофуга и професионална сушилня.

Преди две години по друг проект, защитен от общината, бе доставено и монтирано изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща потребителите от дома и включените в програмата Домашен социален патронаж.

Настоящият договор „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Ямбол, чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла“ е на общата стойност от 30 хил. лева, от които 27 хил. лв. се осигуряват от Фонд „Социална закрила“, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината.