Кърджали участва в проект на стойност 80 милиарда евро

  • 16 февруари 2015, 10:05
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54e1bf98514cb

Община Кърджали е сред 10-те български общини, които участват в международния проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност”, финансиран по програма „Интелигентна енергия - Европа” на ЕС.


Това дава възможност  Кърджали да кандидатства  директно в Брюксел по Програмата „Хоризонт 2020”. По тази програма за периода 2014 – 2020 се предвиждат над 80 млрд. евро за транспорт.


От тези средства могат да се възползват всички европейски градове с изработени и приети планове за устойчива градска мобилност.


До края на месец март община Кърджали трябва да подготви проект на плана. Екип от  международни експерти ще предостави безвъзмездно професионални консултации. 


Планът на Кърджали ще включва всички аспекти на транспортно-комуникационната система на града, освен обществения градски транспорт, така и всички останали алтернативни форми на придвижване в градска среда.