1435312823
Oбщина

Кюстендил

ВИЖ общините (9 общини)

Град Кюстендил е областен център, попадащ в Югозападния планов район на Република България. Градът, заедно с останалите 71 населени места обхваща територия с площ от 964,3 кв.км. Кюстендил разполага с уникален природен потенциал. Има разнообразен релеф, най-известна е Осоговската планина. Преминава река Струма, която се влива в Бяло море, Гърция. На територията има термоминерални извори с доказани лечебни свойства в областта на балнеолечението. Градът е разположен в зона, подходяща за развитие на трансгранично сътрудничество /до границите с Р Македония и Р Сърбия и Черна гора/ - Разстоянието от Кюстендил до: столицата София е 86 км., границата с Р Македония е 22 км., границата с Р Сърбия и Черна гора е 30 км.

Още от Средновековието през Кюстендил е минавал южният път Западна Европа-Мала Азия през Балкански полуостров. Към момента през града минава международен транспортен коридор №8. Има наличие на изключително богато културно-историческо наследство от античността, Средновековието и Възраждането. Благоприятни условия за развитие на културен, селски и зимен туризъм.

Контакти: 

Телефонна централа: 078 / 551 166
Факс: 078 / 551 004
E-mail: obshtina@kustendil.bg