Лаптоп за автора на най-доброто есе "Ако бях полицай"

  • 07 октомври 2018, 08:56
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium laptop 1483974 960 720

Лаптоп и таблет са сред наградите за най-добрите ученически есета на тема „Ако бях полицай”. Организатор на конкурса е Районното управление на МВР в Разград. А поводът е предстоящият професионален празник на полицията - 8 ноември.

В надпреварата могат да участват ученици от 8 до 12 клас от училищата на територията, обслужвана от Районното управление – общините Разград и Цар Калоян.

Всеки желаещ да участва в конкурса трябва да заяви това в срок до 12 октомври. Заявления за участие в конкурса могат да се получат от училищните ръководства. Изискването е есетата да не са написани на ръка, а напечатани на компютър и сложени в бели пликове. Творбите в този вид ще се приемат до края на месец октомври.

За да се гарантира анонимност и обективност при оценяването им, в по-малък запечатан плик трябва да бъдат поставени трите имена, класа, училището и телефон за връзка на ученика.

Идеята за конкурса е свързана с ранната превенция срещу агресията, наркозависимостите, посегателствата срещу личността при подрастващите. Демографският срив, социално-икономическите проблеми, неграмотността, ранното майчинство, все по-ниският родителски капацитет водят обществото към обезверяване, липса на цели и мотивация у младите хора. Затова е важно да бъде чут техният глас, тяхната позиция и отношението към полицията като институция.

Награждаването на победителите ще е на 12 ноември.