Лек спад на приходите от нощувки в Бургаско

  • 19 януари 2020, 17:04
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium sozopol6

Приходите от нощувки в област Бургас са намалели с 1,3% и се равняват на 1 373.6 хил. лв. Данните са на Националния статистически институт и се отнасят за ноември 2019 г., сравнен със същия месец на предходната година. Регистрирано е намаление в приходите от чужди граждани с 9.7%, докато приходите от български граждани се увеличават с 2.6%. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци е Руска федерация - с 24.6%, следват Турция - с 10.1%, Германия - с 8.2%, Гърция - със 7.5%, и Обединено кралство - с 6.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2019 г. се увеличават с 10.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 14.4 хиляди. От всички пренощували лица 15.0% са чужденци, като по-голямата част от тях (44.2%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите българи са 12.3 хил., като 55.0% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

За разглеждания период в област Бургас са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.7 хил., а на леглата - 5.7 хиляди.