Община Летница е разположена в Северна България, в най-североизточната част на Ловешка област. Съставена е от четири селища.

Центърът на общината - гр. Летница, е средновековно българско селище от IV в. пр.н.е. Доказателство за това е откритото през 1963 г. сребърно тракийско съкровище. Сребърните пластини с частична позлата се оказват един от най-богатите извори за тракийската митология. Съкровището от Летница показва достиженията на тракийското изкуство по нашите земи.

В района на Крушунския водопад - една от забележителностите на общината, е установено съществуването на средновековен философски сакрален център, ранновизантийска крепост и два манастира. Скалите над водопада са оформени в килии, които са били обитавани от двама отшелника - исихасти. Това християнско учение стои в основата на Търновската книжовна школа.

Освен в исторически аспект община Летница предлага неповторима уникалност и с природните си дадености. Природната забележителност “Маарата” е определена като феноменална заради скалните образувания. Тук на едно място могат да се видят всички карстови форми, обект на спелеологическо изучаване от 25 години.

На територията на община Летница са разположени повече от 20 пещери.

За опазване на традициите и развитие на културата в четирите селища на общината развиват своята дейност пет читалища.

Официален празник:
26 май

Контакти:

5570 Летница

област Ловеч

бул. “България” 19

тел./факс: 06941/2256

letnitsa@mail.bg