Общината има 4 населени места с общо население 3 776 жители жители.