Леви съветници искат по-евтини забавачки

  • 07 декември 2015, 12:34
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4d553e5c e949 8e16

За по-евтини забавачки настояват шестимата съветници от БСП в Стара Загора, които вече внесоха предложение за промяна в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Социалистите предлагат вместо досегашните 55 лв. родителите да плащат 40 лв. за седмични детски градини и за целодневни - 35 лв., а не както досега - 50 лв.


„Считаме, че в досегашната такса т.нар. постоянна част в размер на 15 лв за децата в предучилищна възраст, посещаващи подготвителни групи в детските градини и ОДЗ, следва да отпадне поради задължителния характер на предучилищното образование. Тази постоянна част не се влияе от посещаемостта на детето в детската градина”, коментира предложението лидерът на БСП Валентина Бонева.


Ако бъде прието предложението то ще обхване 2208 деца, от които през м.г. 1127 са 5-годишни и 1081 деца – 6-годишни.


Предложените текстове ще се отнасят за всички деца, обхванатите в предучилищното образование и посещаващи подготвителни групи в детските градини и ОДЗ на територията на общината. Социалистите настояват за тази промяна, тъй като съгласно действащия в момента Закон за народната просвета предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна.