Ловеч обсъжда проблемите на квартал с жителите

  • 03 юли 2019, 14:41
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium sreshta

Среща на ръководството на община Ловеч с жителите на ловешкия квартал „Гозница“ бе организирана по повод  зачестилите сигнали за замърсяване на околната среда и нарушаване на обществения ред.

На многобройните въпроси отговориха заместник-кметът Даниел Колев, Даниела Цанова - секретар на Община Ловеч, Цветелин Калчев - отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч, както и Златин Михайлов - началник на РУ-Ловеч. Отзоваха се и представители на фирми и организации, извършващи дейност на територията на квартала и имащи отношение към поставените проблеми.

Сред по-важните въпроси са за липсата на тротоари по една част от главната улица, скитащи и вдигащи врява през нощта деца, нерегламентирано сметище, както и липсата на канализация на някои улици.

„Проблемите се решават поетапно, те са трупани години наред. През 2012 г. е имало проект за изграждане и модернизация на ВиК мрежата в квартала, но някои улици и до днес нямат канализация и заустване на битовите отпадъчни води“, каза Даниел Колев.

Гражданите на квартала дадоха идеи за подобряване условията за живот, за опазване на изградените обекти и спазване на законоустановения обществения ред. Някои от присъстващите поискаха на нарушителите да се пишат актове и поставят глоби, други опонираха, че това са много бедни хора.

Няма случай при подаден за нередност сигнал  към полицията да не се е отзовала патрулна кола, каза Златин Михайлов.

Даниел Колев допълни, че през последните четири години община Ловеч е инвестирала в квартала солидни  средства. Извършен е и продължа ремонт на част от уличната мрежа, включително площада на квартала. Обновен е спортният салон на училището, извършена е рехабилитация на детската градина и дворното пространство, а сега започна и изграждането на жилища в бившето общежитие за настаняване на уязвими групи от населението.