Ловеч с кампания срещу наркотичните вещества

  • 22 ноември 2018, 11:30
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium kampania deca kucheta

В рамките на два месеца октомври и ноември Местната комисия за борба с противообществените прояви проведе кампания за превенция употребата и разпространението на наркотични вещества във всички основни училища на Община Ловеч. Директорите на училища и педагогическите съветници се включиха в инициативата и помогнаха за нейното реализиране и това посланието да стигне до всички ученици от малките класове.

На учениците бе разяснено как употребата на тези вещества води до висока заболеваемост и смъртност, а възникващото зависимо поведение води до отпадане от училищни занятия, социална деградация, прибягване до криминални деяния, отчуждаване, социална изолация и загуба на приятели. Друга важна информация за учениците бе, че началото на употребата е  в ранната възраст, която е характерна със склонност към експериментиране и влиянието на връстниците върху формирането на поведението.

Като помощно средство в дейностите бяха използвани флаери „Оригама-куче“, които представят историята на граничарско куче, обучено и тренирано в откриването на наркотични вещества. Занятието бе изключително забавно за децата, съчетавайки беседа с практическо занимание.

Целта на кампанията бе по-голяма информираност на младите хора за вредите, свързани с наркозависимото поведение, както и повишаване ефективността от съвместната работа по проблема за зависимостите между семейство – училище  - МКБППМН  и други институции.