Ловеч: Топлото в чакалните е задължение на наемателите

  • 25 януари 2019, 09:01
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium 3dptpimm7qzjfqwlnbe2wdrfr81f 5rhubgfd6i0gx8px92ib

По повод запитване кой отговаря за отоплението на общите части (коридори), които са чакалня към съответните лекарски кабинети в МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД - Ловеч, от община Ловеч съобщават следното.

Всички лични лекари (джипита) заплащат наем за своите кабинети и прилежащите общи части, които са общинска собственост. Това важи и за кабинетите в Диагностично-консултативния център (ДКЦ), който се намира в партерния етаж на МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“,  съобщиха от Община Ловеч по повод запитване кой отговаря за отоплението на общите части (коридори), които са чакалня към съответните лекарски кабинети в МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД - Ловеч. Наемът е определен след оценка от лицензиран оценител и възлиза на  5 лв./кв. м за кабинет и 1 лв./кв. м за общите части. Договорите са сключени на преференциални условия, т.е. без тръжна процедура, за да се избегнат по-високите наеми, които евентуално могат да се постигнат след търг. По този начин Община Ловеч дава своята подкрепа на личните лекари в тяхната дейност след санкция на Общинския съвет.

От тези договори става ясно още, че общите части, каквито се явяват прилежащите коридори, са грижа на наемателите. За пациентите това са  чакални, неразделна част от кабинетите, и това задължава да има съответния комфорт. Тази услугата е извънболнична и отговорността изцяло е на джипитата.

Община Ловеч вярва, че Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Ловеч да влезе в своята роля и да изиска от наемателите да спазват нормите на съответните наредби. Наредбите утвърждават определен медицински стандарт по превенция, както и минимални изисквания за работните места.

Още повече, че вече има преписка по тези въпроси. От РЗИ са констатирали в края на 2018 г., че в четирите чакални температурата не достига оптимални стойности поради недостиг на отоплителни тела и слабо топлоподаване от централното парно на болницата. Съответно Община Ловеч със свое писмо от 02.01.2019 г. информира всички наематели на лекарски кабинети, че имат задължения за поддържане на нормалния за работа микроклимат в ползваните помещения.

На 09.01.2019 г. е проведена разширена работна среща в РЗИ Ловеч с всички заинтересовани страни. Отново е уточнено, че  на основание сключените договори наемателите имат задължения за поддръжката на общите части. Предложено е още да има нова среща с ръководството на МБАЛ Ловеч за обследване на парното и подобряването му за поликлиниката.

Зам.-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов е съобщил по време на срещата, че след като собствеността на Община Ловеч вече е обособена спрямо  държавната собственост, ще последва етап на енергийно обследване на сградата и кандидатстване за финансови средства за ремонт.

Снимката е илюстративна