Общината има 35 населени места с общо население 49 738 жители.