Има 12 населени места - Бежаново, Беленци, Дерманци, Дъбен, Карлуково, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен.