Луксозна книга води туристи в Лом и Ниш

  • 22 май 2020, 20:51
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium lom ni6 katalog

Луксозен каталог за културните, историческите и природните забележителности на Лом и сръбския град Ниш бе представен в Лом, съобщи Наталия Стефанова, ръководител на съвместния проект за популяризиране на туристическите обекти на двата града.  Проектът се финансира от трансграничната програма Интеррег – България – Сърбия и е на стойност 560 000 евро.

Целта на изданието е запознаване с туристическия потенциал на двата града за привличане на повече туристи. По същия проект в Лом е ремонтиран младежкият дом в квартал „Боруна”, който е пръвърнат в туристически център.

Изданието съдържа  факти от историята на двата града и достъпността до туристически атракции в тях. То е създадено със съдействието на историческия музей в града и местни журналисти.

Каталогът е издаден в 1000 екземпляра, като по 500 са на български и английски език и на сръбски и английски език. Общината в Лом е изпълила няколко съвместни проекта с градската община „Панталей” на Ниш. Издаването на луксозния каталог е продължение на съвместната работа за популяризирането на двата града и увеличаването на интереса и туристите към тях, допълни Наталия Стефанова.  

Снимка: авторът