1435308383
Oбщина

Лясковец

ВИЖ общините (10 общини)

Кметства:    
адрес: телефон: e-mail:
Кметство Джулюница
5146 с. Джулюница
пл. "Цар Освободител" 8
32477  
 
 
 
Кметство Добри дял
5149 с. Добри дял
пл. "Възраждане" 4
53220, 53222  
 
 
 
Кметство Драгижево
5145 с. Драгижево
ул. "В. Левски" 4
42220  
 
 
 
Кметство Козаревец
5148 с. Козаревец
ул. "В. Левски" 52
52220, 52221  
 
 
 
Кметство Мерданя
5147 с. Мерданя
пл. "Свобода" 5
62222