Мадан ще развива минен туризъм

  • 11 октомври 2020, 15:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium madan

Мадан направи огромна крачка към развитието на минния туризъм.

Общината обяви стартирането на дейностите по проект, който се реализира съвместно с гръцката община Пилеа-Хортиатис, университетите в Ксанти и Солун, както и Минно-геоложкият университет в София. 

„Проектът ще подпомогне Община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи, предлагайки продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм. Община Мадан приоритетно работи за изграждане на модерна туристическа дестинация чрез разумното използване на природните и културно-исторически  дадености. На практика всички предвидени дейности в проекта са насочени към културното и природно наследство в трансграничния регион“, посочи кметът Фахри Молайсенов.

Предвидените дейности на проекта са: реконструкция и рехабилитация на музея по минно дело и рудодобив в Мадан; превръщане на закрита минна изработка в подземен минен музей; облагородяване територията в района на музейните съоръжения в града; ремонт и рехабилитация на Кристалната зала в Мадан;  ремонт и обезопасяване на пещера „Шаренка“.