Община Мадан се намира в област Смолян, която е част от Южния планов централен район на страната. Територията на община Мадан е част от Рило-Родопския масив с широко разпространени кристалинни пластове. Селищната мрежа е типична за планински район - дисперсно разположени населени места, преобладаващи малки селища, малки селищни образувания и един град, обединяващ икономическите, административните и културно-просветните функции. 

 

КОНТАКТИ:

Адрес: ул. "Обединение" №14, Мадан

Централа: 0308/9-82-20

"Зелен телефон" за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда 0308/9-82-20;

ДЕЖУРЕН ПО ОБС 0893343660

Факс: 0308/9-82-77 ;9-80-28

Е-мейл: madanoba@gmail.com