1435327079
Oбщина

Маджарово

ВИЖ общините (11 общини)

Община Маджарово е разположена в югоизточна България, между Хасковската хълмиста област и склоновете на Източните Родопи и обхваща територия от 246,7 кв.км, което е 4,5% от площта на Хасковска област. Общината се състои от 19 населени места.

Общинският център - гр. Маджарово е разположен на 65 км. югоизточно от гр. Хасково, на десния бряг на р. Арда. Най-близките гранични пунктове са: Капитан Андреево - на 74 км. югоизточно и Ново село - на 56 км. Разстоянието до столицата е 295 км, а до Черно море – 200 км.

Значението на селското стопанство в икономиката на общината е голямо, но то е от екстензивен тип и не отговаря на европейските стандарти. Според оценки на общинската администрация над 90% от населението в работоспособна възраст в общината се занимава със селско стопанство, като обработва малък по размер земя.

Общината разполага със забележителни природни и културно-исторически ресурси за развитие на селски, екологичен и културен туризъм. Това наследство без съмнение предизвиква голям интерес у българските и чуждестранните туристи. Устойчивото развитие на този вид туризъм има възможността да съживи най-изостаналите части на общината и да ги превърне в привлекателно място за живот.

Контакти:

ул. Петър Ангелов 1
телефон: 03720/22 20
факс: 03720/23 02
e-mail: madjarovo@abv.bg
web: www.madzharovo.bg

Кмет инж. Милко Армутлиев

Телефон: 03720/ 23 01

e-mail: madjarovo@abv.bg