Малчугани стават „Мастър шеф“-ове

  • 26 януари 2018, 19:29
  • Default profile Автор Галина Стоянова
Medium img 0195

Същински курс по Мастър шеф организираха учителите и родителите за децата от 3а подготвителна група на Детска градина „Слънце”. С тяхна помощ малчуганите приготвиха и аранжираха вкусни здравословни садвичи с подчертани арт мотиви, които подредиха в кратка изложба.

В  хода на инциативата учителите Татяна Томова и Радостина Николова запознаха децата с основните здравословни храни, а медицинска сестра Галя Стоянова им представи пирамидата на здравословното хранене.

Правилното хранене и възпитание на децата са сред двете най-важни осъзнати задължения както на родителите, така и на учителите на подрастващите, коментираха от ръководството на детската градина. В ДГ „Слънце” се прилагат принципите на здравословнто хранене, а от четири години се работи и надгражда проектът „Зъбки като перли” в патньорство с колеги от Финландия.