Малко кислород и гореща вода умъртвили рибата в яз. "Пчелина"

  • 11 септември 2019, 09:17
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 1

На специален брифинг в Благоевград директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - инж. Радослав Георгиев, обясни причините за измирането на рибата в язовир „Пчелина“. „От събраната информация по случая, включваща  данни от проверката на място и резултатите от експресните полеви изследвания в деня на получаване на сигнала – 07.09.2019 г., анализи на протоколи от мониторинг за обекти с издадени разрешителни по реда на Закона за водите и ЗООС, данните от ежемесечни изследвания на над 60 показатели в рамките на Програмата за собствен мониторинг на БДЗБР, за момента най-вероятната причина е високата температура на водата, ниското съдържание на кислород във язовира и пика на цъфтеж на фитопланктона, комбинирано с притока на води, съдържащи вещества постъпили от канализационните колектори и обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води”, обясни Георгиев. 

Стана ясно, че яз. „Пчелина“ е зарибен от неправителствени организации, без съгласуване на количеството и вида на зарибителния материал с ИАРА, РИОСВ и БДЗБР. Възможно е в язовира да се внесени и видове, които не са подходящи за екосистемата в язовира. 

От началото на годината в района от яз. „Пчелина“ до гр. Земен са извършени 100 проверки и са проверени всички постъпили сигнали. Информация за резултатите от проверките се публикува на сайта на БДЗБР, в рубриката „зелен телефон“.

Предприетите мерки от страна на БДЗБР са извършван на учестен мониторинг от две независими акредитирани лаборатории, с цел проследяване на състоянието на водите в язовира и предприема не последващи действия. Наблюдават се основни физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Данните от анализите се публикуват на сайта на БДЗБР.“

Инж. Георгиев допълни още, че язовира може и да е презарибен, което е довело до изчерпване на кислорода.