Маски за всички кметове и чиновници поръча общината в Борован

  • 18 март 2020, 15:17
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium 1 1  1

"Поръчали сме 500 броя маски, които ще бъдат раздадени на всички служители в администрацията, кметствата, служителите от ЦНСТ, домашен социален патронаж, както и на всички работещи по програми и лица отработващи чл.9 по ППЗСП, които ще продължават да работят по време на периода на карантината", съобщи кметът на община Борован Десислава Тодорова.

Тя призова всички граждани за стриктно спазване на разпиания от държавата режим и разпореди масова дезнфекция н всички публични места и учреждания. 

Под особено наблюдение са завърналите се от чужбина, които са под задължителна карантина. 

"Ефективността на мерките зависи от нашето лично чувство за отговорност и обществена ангажираност. Зависи от всеки един от нас. Не трябва да позволяваме действията ни да утежняват ситуацията и да застрашават нашия живот и този на околните", коментира Тодорова.