1435314668
Oбщина

Медковец

ВИЖ общините (11 общини)

Населените места в община Медковец са:

с. Расово

Кмет
Веромир Спасов
09729/23-20

с. Сливовик

Кмет
Анжела Георгиева
09727/28-44

с. Аспарухово

Кмет
Людмила Макавеева
09719/23-21

с. Пишурка

Кметски наместник
09729/25-67