Мерките срещу COVID-19 се удължават до 13 април

 • 26 март 2020, 11:42
 • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 25371058 2221623784530624 1123917451 o

Очаквано здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на въведените противоепидемични мерки - до 13 април. Тя е във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март тази година извънредно положение за слок от 1 месец и с препоръките на Националния оперативен щаб. Първата част от тях - затваряне на МОЛ-ове, ресторанти, нощни барове и препоръки хората да работят по възможност дистанционно, както и забрана за разходки по паркове и детски площадки бяха със срок до 29 март. Сега те се удължават до края на гласуваното от парламента извънредно положение.

Допуска се в големите търговски центрове, тип МОЛ, да работят доставчиците на платежни услуги, но при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. В помещенията трябва да се извършва дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Необходимо е да се осигурят лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Заповедта ще бъде съобщена на регионалните здравни инспекции, областните управители, кметовете и директорите на областните дирекции на МВР. Те от своя страна ще увудомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на розредените мерки в удължения срок.

Ананиев издаде и друга заповед, с която се облекчава преминаването през КПП-тата на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:


 • полагане на труд в населеното място;

 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;

 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:


 • служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;

 • медицински документ;

 • документ за самоличност;

 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:


 • на хранителни вериги и аптеки;

 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;

 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;

 • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;

 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

 • С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.