Мерят безплатно кръвно в центъра на Бургас

  • 15 май 2017, 09:00
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium airport burgas car rental

Бургас ще се включи в националната кампания, посветена на борбата с хипертонията. Затова на 17 май от 10:00 до 19:00 ч. пред сградата на общината в черноморския град ще бъде разкрит мобилен медицински пункт, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми, свързани с хипертонията и предсърдното мъждене (ПМ).

Специалисти ще правят безплатни измервания на кръвно налягане с електронни апарати с вградена Afib-технология, чрез която се открива автоматично ПМ.

Инициативата  носи името „Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдномъждене”. Събитието съвпада със Световния ден на хипертонията, които се отбелязва у нас за 11-та поредна година. Организатор на кампанията е Българската лига по хипертония (БЛХ).

В последните 20 години  ПМ се очертава като един от най-значимите медицински проблеми в Европа. Артериалната хипертония и захарният диабет са негови доказани предиктори.

Специалистите предупреждават, че приблизително 1/3 от всички инсулти са причинени от ПМ вследствие тромбоемболия. Тези случаи често са по-тежки, отколкото инсултите с друга причина. ПМ е причина и за т.н. “глухи инсулти“, при които пациентите нямат оплаквания.

По данни на БЛХ честотата на ПМ понастоящем е удвоена (2%) в сравнение със съобщаваната преди десетилетие и варира по пол и възраст. Аналогично на другите страни, у нас ПМ е представено в 0.12-0.16%  от лицата на възраст под 49 години, 3.7-4.2% във възрастта 60-70 години и достига 10–17%  във възрастта на и над 80 години. Честотата е по-висока при мъжете с отношение 1.2:1 спрямо жените. При над 30% от пациентите ПМ протича безсимптомно, като рискът е еднакъв с риска при наличието на симптоми.