Местят медицински сестри от училища в забавачки

  • 23 май 2020, 11:24
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 2026679 1004

Със заповед на кмета на Община Севлиево - д-р Иван Иванов, се разрешава детските градини да се отворят за посещение от деца от 1 юни. Това обаче ще стане при стриктно прилагане и спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

Директорите на детските градини трябва да организират процесите по възстановяване на работата на детската градина, съгласно всички изисквания. Медицинските лица, работещи в системата на ученическото здравеопазване, да се пренасочат за работа в детските градини до възстановяване на учебните занятия в училищата на територията на Община Севлиево.

Подновяването на посещението на детската градина трябва да става поетапно и контролирано, съобразно обективната възможност на детските заведения за прилагане на ;ерките и санитарно-хигиенните изисквания в условията на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19.  Посещението в градински и яслени групи е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 год., по желание на родителите с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.

Община Севлиево препоръчва в настоящата ситуацията, децата, за които има кой да се грижи, да останат вкъщи. Забавачките ще бъдат основно дезинфекцирани до 1 юни.

Снимката е илюстративна