Мездра: Платете си данък куче, глобите - от 20 до 200 лева

  • 28 април 2020, 08:31
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b515

От община Мездра напомниха на собствениците на домашни кучета, че са длъжни да ги регистрират и да заплатят годишна такса. По закон стопаните на четириногите любимци са длъжни да регистрират животните и заплатят годишна такса за притежаването им в срок до 31 март на текущата година. Тъй като мнозина не са го сторили, от общината напомнят за задължението им.

При установяване на нерегистрирано куче, на собственика, след направено предписание за регистрация, се налага глоба от 20 лв. до 200 лв., като собственикът на кучето се предупреждава писмено да извърши декларирането в 15-дневен срок.

Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в Центъра за услуги и информация на граждани в Община Мездра.

Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето - страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и, при необходимост, документ, удостоверяващ целта на ползването му.

Регистрацията се извършава от длъжностно лице в Общинска екологична инспекция, стая 110, ет. ч в сградата на Община Мездра, след попълване на декларация от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на домашен любимец в Центъра за услуги и информация на граждани.

При административната регистрация данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър.

От заплащане на такса са освободени, след представяне на съответния документ, собствениците на:


  • кучета на лица с увреждания;

  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

  • кучета, използвани за опитни цели;

  • кучета, използвани от Българския червен кръст;

  • кастрирани кучета;

  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

  • кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Ако вашето куче попада в някоя от гореизброените категории, освободени от годишна такса, това не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец, казват от общината.

За допълнителна информация: тел: 0910/912 19 и 0910/ 920 08, Общинска екологична инспекция - Мездра.