Мездра учи хората как да се справят при бедствия и аварии

  • 26 юли 2020, 11:35
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%bc%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0

Мездра започна цикъл от информационни демонстрации в рамките на дейностите по изпълнение на проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Информационната кампания има цел повишаване на осведомеността на населението и създаването на готовност и умения за справяне с критични ситуации при бедствия. Целевата група на информационните събития са представители на администрацията на общината, различни общински служби и предприятия, фирми, представители на образователния сектор, ученици и широката общественост от населението на общината.

Проведени бяха шест последователни информационни демонстрации в община Мездра на следните теми: „Подготовка и реакция при бедствия, аварии, катастрофи и кризи“, „Реакции по време на бедствия и кризи“, „Реакции след бедствия и кризи“. Лектор на обучението бе д-р Хенриета Илиева -  доктор по Социални науки и Социална работа с група, Национален експерт на БЧК по Психосоциална подкрепа при бедствия, аварии, катастрофи и кризи.

Демонстрациите се проведоха от инструктори с дългогодишен опит в обучението по първа помощ, притежаващи сертификати за инструктори от авторитетни международни институции.

Проектът „Съвместни усилия срещу природните бедствия“ се изпълнява съвместно от Община Мездра (България), в качеството на водещ партньор