Община Мездра е разположена по поречието на рeka Искър, в Северозападна България. Състои се от 28 населени места.

Мездра е наследник на антична култура. Първите данни за селището датират от II - III в. от н. е., когато римляните построяват крепостта “Калето”. По време на турското нашествие в края на ХIV век били унищожени голяма част от селищата в района. Оцелялото население е търсело спасение в труднодостъпните околности. Самата Мездра през Средновековието съществува под името Торбарица - крепост и селище също унищожени в края на ХIV век. Едва през ХIХ век пастири от околните села се заселват в местността Принчовец по течението на река Каменица, западно от днешния град. Преломна за развитието на Мездра се оказва 1893 година, когато започва строителството на жп линията София - Роман.

Сред първите туристи, жадни да опознаят този откъснат дотогава край от родината, са Иван Вазов и Алеко Константинов. Своите впечатления от пътуването си Вазов описва в пътеписа “Пътни драсчици по линията София - Роман”, а Алеко Константинов в пътните бележки “София - Мездра - Враца”.

Черепишкият манастир е един от най-забележителните християнски паметници в дефилето на река Искър. В продължение на векове той е играел ролята на средищен културен и духовен център в региона. Историческите данни сочат, че манастирът е възникнал към ХIV век. До наши дни е запазен манастирският устав от 1390-1396 година. Манастирът е съществувал и през ХV век като в различни документи от това време мястото се споменава като Черепец, Черапиш, Челбиш.

На територията на община Мездра, край село Люти брод, се намира и уникалният скален феномен “Ритлите” с височина на скалните ребра 60- 80 метра. В близост се намират историческата местност Рашов дол, където през 1876 г. са загинали в битка 10 четници от Ботевата чета, и пътека “Белите скали”.

Музейна сбирка разказва за историята на железниците. Тя е експонирана в Дома на железничаря в Мездра.

Общината е домакин на различни събития. Празниците на културата “Мездра - май” се провеждат от 1974 г. Ежегодно през май се провеждат вечери на рок музиката с местни групи.

Официален празник: 6 май

Контакти:

ул. “Христо Ботев” 27

те: 0910 92016, 0910 92116

факс: 0910 92523

mezdra@mail.bg